Kuulutus: LAPELY/369/2019, Agnico Eagle Finland Oy:n tuotannon nosto ja CIL-rikastushiekan hallinta ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutus pidetään nähtävillä 25.11.-2021 – 17.1.2022 välisen ajan osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset →  Ajankohtaista → Lappi → Ympäristö ja luonnonvarat,  josta se on linkitettävissä kunnan verkkosivuille.

 

Linkki kuulutukseen, arviointiselostukseen ja ELY-keskuksen myöhemmin antamaan perusteltuun päätelmään: www.ymparisto.fi/kittilankaivoksentuotannonnostojacilYVA

 

Lisätietoja:

Anna-Leena Pitsinki
Ylitarkastaja
anna.pitsinki@ely-keskus.fi
0295 037 029, vaihde 0295 037 000