Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Kaakkoisrinteentie 2, Arctic Thrill Oy

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §2/2021, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, ulkoilmatapahtuma 29.10.2021, Kaakkoisrinteentie 2, Sirkassa, Arctic Thrill Oy

Ympäristötarkastaja on 12.10.2021 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituk­sen.

Arctic Thrill Oy järjestää tapahtuman Arcandia elämyspuistossa osoitteessa Kaakkoisrinteentie 2 perjantaina 29.10.2021 klo 17:00 –24:00. Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, jossa melua aiheuttaa musiikin äänentoisto.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 12.10.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (18.11.2021 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Pekka Nyman puh. 040 154 9540, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 12.10.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Pekka Nyman

Vt. ympäristötarkastaja