Kuulutus rakennusjärjestysehdotuksen nähtävillä olosta

 

Kuulutus

 

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätöksellään 25.10.2021 § 146  asettaa MRL 62 §:n MRA 6.1 § mukaisesti nähtäville rakennusjärjestysehdotuksen.

Ehdotus on nähtävillä  18.11.2021 – 20.12.2021 kunnan verkkosivuilla www.kittila.fi ja kunnan teknisellä osastolla.         

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 20.12.2021 klo 16:00 mennessä os.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi.

 

Lisätietoja antaa

rakennustarkastaja Matti Niska puh. 0400 396074.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Rakennusjärjestys 25.10.21.pdf (615.72 KB)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf (435.21 KB)