Kuulutus ympäristölupapäätöksen voimassaolon jatkamisesta

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 29.9.2020 § 135 Kittilän kunnalle ympäristöluvan jatkoaikaa 11.10.2022 saakka. Ympäristölupa koskee Levin maan- ja lumenkaatopaikan toimintaa Levin teollisuusalueella, Sirkan kylässä tiloilla Kaatopaikka (261-409-33-23) ja Kumpula (261-409-33-76). 

Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 Kuulutuksen julkaisupäivä 1.10.2021.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.11.2021. Päätös on nähtävillä 1.10.- 8.11.2021 Kittilän kunnan verkkosivuilla  ja  Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja antaa Pekka Nyman puh 0408479552

Kittilässä 01.10.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA