Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Solekko Tehä Ry

Kuulutus
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §2/2021, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, ulkoilmatapahtuma 27.8 – 28.8.2021, Inarintie 172, Rauduskylässä, Solekko Tehä Ry
Vs. ympäristösihteeri on 18.8.2021 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituk-sen.
Solekko Tehä Ry järjestää ulkoilmakonsertin Rauduskylässä osoitteessa  Inarintie 172 perjantaina 27.8.2021 klo 14:00 –01:30 ja lauantaina 28.8.2021 klo 12:00 – 01:30. Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, jossa melua aiheuttaa musiikin äänentoisto.
Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 19.8.2021.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (25.9.2021 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.
Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristösihteeri Pekka Nyman puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

Kittilässä 19.8.2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Pekka Nyman
Vs. ympäristösihteeri