Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3/2021, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, kallion louhintatyö Köngäs-Hanhimaa tielinjalla alkaen 31.8.2021

Kuulutus

Vs. ympäristösihteeri on 31.8.2021 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituk-sen.

Sundström Ab Oy suorittaa räjäytystyötä ja louhintaa Kögäs-Hanhimaa tielinjalla. Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 31.8.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista (7.10.2021 asti).

Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristösihteeri Pekka Nyman puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 31.8.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Pekka Nyman

Vs. ympäristösihteer