Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintälupahakemukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kuuluttanut 24.11.2022 Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintälupahakemukset:

 

ML2017:0059 Saukkokaltio (jatko)

ML2017:0052 Muotkapalo (jatko)

ML2017:0050 Vasikkaselkä (jatko)

ML2017:0048 Vuollajärvi (jatko)

 

Hakemukset ovat nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset