Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintälupapäätökset 18.11.2022

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut 18.11.2022 Agnico Eagle Finland Oy:lle seuraavat malminetsintälupapäätökset:

 

ML2012:0173 Kello 47 (Jatkoaika)

ML2017:0051 Nyssäkoski (Jatkoaika)

ML2017:0053 Luossurmunen (Jatkoaika)

ML2017:0095 Terva-Kapsa (Jatkoaika)

ML2018:0112 Siekuvuoma (Uusi lupa)

ML2021:0080 Vasenpalo (Uusi lupa)

 

Päätökset ovat nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset