Ansatien liikennejärjestelyt kirkonkylällä marraskuun 2022 loppuun saakka

Kuva
Karttakuva jossa Ansatien suljettava osuus on merkitty

Tiedote 19.8.2022, Kittilän kunta
Tiedotetta tarkennettu liikennejärjestelyjen päättymisajan osalta 16.9.2022

 

Kittilän kirkonkylällä oleva Ansatie varataan rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin ja on suljettu väliltä Valtatie – Kierrätyspiste (Marinkujan kohdalla) marraskuun 2022 loppuun saakka.

Ansatien sulkeminen aiheuttaa kiertoa muille tienkäyttäjille noin 150 metriä tultaessa etelän tai pohjoisen suunnasta. Ansatien voi kiertää pohjoisesta Lauttatien tai etelästä Sammontien kautta. Sulkeminen lisää Lauttatien ja Sammontien liikennemääriä, mutta lisää yleistä turvallisuutta alueella erityisesti lasten osalta, kun kulku rakennustyömaan ja rakennustyömaalle vuokratun työmaan sosiaalitilojen välistä suljetaan.

Kadun sulkemisella ja varaamisella työmaajärjestelytarpeisiin parannetaan myös ympäristö- ja työturvallisuutta. Haettavalla alueella on paljon kulkua raskaalla kalustolla ja tiealueen sulkemisella pyritään estämään kolmansienosapuolien pääsyä alueelle ja näin estämään onnettomuuksia.

Alueelle asennetaan liikenteenohjauslaitteet vaihtoehtoiselle reitille Sammontielle. Kulkeminen kierrätyspisteelle pyritään pitämään auki rakentamisen ajan. Ansatielle kulkemista suositellaan Sammontien kautta.
 

Kuva suljettavasta tieosuudesta:

Kuva
Karttakuva jossa Ansatien suljettava osuus on merkitty
Ota yhteyttä