Ilmoitus YSL:n mukaisesta päätöksestä PSAVI/11426/2021/Kittilän lentoaseman ympäristöluvan nro 122/10/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.11.15.12.2022

osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

 

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.