Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 22.11.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote, Kittilän kunta, 25.11.2022


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • merkitä kunnanjohtajan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen ja valmistelutilanteen tiedoksi.
  Talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä jatketaan kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 7.12.2022.
 • että kunnanjohtajan viran haastatteluryhmä kokoontuu valtuuston päättämällä tavalla päättämään haastatteluun kutsuttavat hakijat keskiviikkona 23.11. Kunnanjohtajan haastattelut järjestetään Kittilän valtuustosalissa maanantaina 28.11.2022.
 • Kittilän vuoden 2022 maa­seu­tu­yrit­tä­jä­pal­kin­non saajan.
 • valita Timo Kurulan yhtiökokousedustajaksi ja Raija Palosaaren hallituksen jäsenehdokkaaksi Levin Matkailu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.11.2022.
 • nimetä Lapin Helmi-yhteistyöryhmään jä­se­nek­si ympäristötarkastajan ja varajäseneksi ympäristösihteerin.
 • esittää vastauksen val­tuus­to­aloit­tee­seen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen to­tea­mis­ta loppuun käsitellyksi: Talousarvioesitykseen vuodelle 2023 on varattu määrärahaa ky­lä­ta­lo­jen sähkökulujen avustamiseksi. Määrärahan myöntämisperusteet ja hakuohjeet käsitellään kunnanhallituksessa TA2023:een si­säl­ty­vän määrärahaesityksen hyväksymisen tultua lainvoimaiseksi.
 • hyväksyä rakennus- ja ympäristölautakunnan esi­tyk­sen ympäristövalvonnan lupamaksujen tarkistamisesta ja hyväksyä taksaluonnoksen sekä vahvistaa sen tulevaksi voimaan 1.1.2023 alkaen.
 • hyväksyä rakennus- ja ympäristölautakunnan esityksen rakennusvalvonnan lupamaksujen tarkistamisesta ja esittää liitteenä olevan taksaluonnoksen kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi ja tulemaan voimaan 1.1.2023 alkaen.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöstä 261-405-21-146  (kirkonkylä, kortteli 409 tontti 1) myydään noin 1759 m2:n suu­rui­nen määräala.
 • seuraavista lausunnosta: Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Paana Central, ML2018:0081, Cullen Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksista, Jolhikko ML2022:0052, Katajavaara ML2019:0082, Keisunselkä ML2022:0053, Saattopora W, ML2022:0055 ja Killerö E ML2022:0054.

 

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Kunnanjohtajan virkavaalista lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, puh. 0400 808 781, pekka.rajala@kittila.fi