Kunnanvaltuuston kokouksen 14.11.2022 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 14.11.2022 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen
 3. Lisämääräraha varhaiskasvatusyksikön perustamiseen Könkäälle
 4. Valtuustoaloite/Uimahalli Kittilän kirkonkylään
 5. Nuorisovaltuuston aloiteoikeus kunnanvaltuustoon
 6. Takauksen vanhentumisen katkaiseminen Kittilän Vesihuolto-Osuuskunnan luottolimiittiin liittyen
 7. Valtuustoaloite/Kittilän jäähallin kunnostaminen ja kehittäminen
 8. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.9.2022 nro 22/0029/2 (Dnro 01673/20/2208) koskien kunnanhallituksen päätöstä 24.9.2020 § 381 "Ylitöistä ja sijaisuuden hoitamisesta maksettavaa korvausta koskeva valitus"
 9. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023
 10. Kunta-aloite hyvinvointikoordinaattorin toimen perustamiseksi Kittilän kuntaan
 11. Eron myöntäminen Jukka Ylisuvannolle Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston varajäsenyydestä ja täydennysvaalin suorittaminen
 12. Vuoden 2021 arviointikertomus
 13. Talouden toteutuma 1-9/2022
 14. Merja Korvan ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja lautakunnan täydennysvaali
 15. Teknisen johtajan viran täyttäminen
 16. Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2023

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 17.11.2022 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 17.11.2022 klo 12.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

Kittilässä 8.11.2022

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja