Kuulutus kutsusta pääkäsittelyyn koskien lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran kaivoksissa ja niihin kuuluvaa toimintaa rikastamossa Kaunisvaarassa, Pajala, Ruotsi

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Kaunis Iron AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) ympäristökaaren mukaista lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa. Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018.

 

Nähtävilläpito:

Kuulutus, kutsu ja käsittelyjärjestys ovat nähtävillä 13.7.-16.9.2022 välisen ajan osoitteessa www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA

 

Kuulutus julkaistaan myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely-kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).