KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ, KUMPUROVAN SORA-ALUE, PÖNTSÖ, NAPAPIIRIN KULJETUS OY

Maa-aines- ja ympäristölupa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen, Pöntsö, Kumpurova (RN:o 261-409-14-34), Napapiirin Kuljetus Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen yhteisluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Pöntsössä, tilalla Kumpurova (RN:o 261-409-14-34). Sora-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1800 m Kulkujoen sillasta, tien pohjoispuolella. Napapiirin Kuljetus Oy on vuokrannut alueen maanomistajalta. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa.

Napapiirin Kuljetus Oy:lle on myönnetty lupa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen. Ottoalueen pinta-ala on 9,8 ha. Lupa on myönnetty 0-8 m syvyiselle, yhteensä 120 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

Nähtävilläpito

Lupapäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta 30 päivän kuluessa kuulutuksen tiedoksisaannista valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 16.6.2022 mennessä. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo puh. 040 636 0512, sähköposti: sanna.kivilompolo@kittila.fi.

 

Kittilässä 10.5.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA