KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ, SUVILAN SORA-ALUE, Maansiirto Jorma Vaino Oy

Maa-aines- ja ympäristölupa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen, Suvilan sora-alue, Alakylä (RN:o 261-401-162-23), Maansiirto Jorma Vainio Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen yhteisluvan Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Alakylässä, Suvilan sora-alueella tilalla Suvila (RN:o 261-401-162-23). Alue sijaitsee n. 2,5 km Alakylästä etelään, kantatieltä 79 itään kääntyvän soratien päässä uudella soranottoalueella.

Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle on myönnetty lupa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen. Toiminta-alueen pinta-ala on 9 ha. Lupa on myönnetty 0-7 m syvyiselle, yhteensä 100 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

Nähtävilläpito

Lupapäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta 30 päivän kuluessa kuulutuksen tiedoksisaannista valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 16.6.2022 mennessä. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo puh. 040 636 0512, sähköposti: sanna.kivilompolo@kittila.fi.

 

Kittilässä 10.5.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA