Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Hissite 10, Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §16/2022, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy, Hissitie 10

 

 

Ympäristösihteeri on 2.9.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy suorittaa Levikeskuksessa osoitteessa Hissitie 10 kallion louhintaa ja räjäytyksiä, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa 2. – 30.9.2022 välisenä aikana ma-pe klo 7.00 – 20.00.

Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan. Päätöksessä on annettu lupa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 2.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (10.10.2022 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Eila Örn, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi 

Kittilässä 2.9.2022

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eila Örn

Ympäristösihteeri