Kuulutus meluilmoituspäätöksestä Kiinteistöhuoto ja Maanrakennus Martin Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §12/2022, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy, Hissitie 10

Ympäristösihteeri on 7.6.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy suorittaa Levikeskuksessa osoitteessa Hissitie 10 kallion louhintaa ja räjäytyksiä, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa 8.6. – 30.6.2022 välisenä aikana ma-pe klo 7.00 – 20.00 välisenä aikana.

Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen tapahtuma voidaan järjestää ilmoitetusti.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 7.6.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (14.7.2022 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Eila Örn

puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 7.6.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eila Örn

Ympäristösihteeri