Kuulutus meluilmoituspäätöksestä Ruottaman sora-alue, Morenia Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §18/2022, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta,

Morenia Oy, Ruottaman sora-alue

 

 

Ympäristösihteeri on 16.9.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Morenia Oy suorittaa Kittilän kylässä Ruottaman sora-alueella maa-aineksen murskausta, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa ajalla 16.9. – 31.10.2022 ma-pe klo 7.00 – 22.00 noin 3-4 viikkoa työn aloittamisesta.

Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen murskaustyö voidaan tehdä ilmoitetusti. Päätöksessä on annettu lupa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 16.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (24.10.2022 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Eila Örn, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi 

Kittilässä 16.9.2022

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eila Örn

Ympäristösihteeri