Kuulutus Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan voimaantulosta


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan voimaantulosta


Lapin liiton maakuntavaltuusto on maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti hyväksynyt kokouksessaan 16.5.2022 (§ 7) Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan.


Lapin liiton maakuntahallitus on määrännyt 29.8.2022 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti.
Voimaan tullessaan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava kumoaa Rovaniemen maakuntakaavan (Ranua ja Rovaniemi), Itä-Lapin maakuntakaavan (Kemijärvi,
Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) ja Rovaniemen vaihemaakuntakaavan (Ranua ja Rovaniemi).

https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla
-olevat-maakuntakaavat/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava/

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta, pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.