Kuulutus ympäristölupahakemuksen muuttamisesta, Levi Rally Center Oy, Nilimaantie 1

Kuulutus ympäristölupahakemuksen muuttamisesta,

Levi Rally Center Oy, Nilimaantie 1

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen ympäristöluvan muutoshakemus koskien talviaikaisia ajokoulutuksia sekä auto- ja rengasteollisuuden testaustoimintaa.

 

Toiminta ja sijainti

Levi Rally Center Oy hakee muutosta olemassa olevaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukaiseen ympäristölupaan koskien talviaikaisia ajokoulutuksia sekä auto-ja rengasteollisuuden testaustoimintaa. Ajoharjoitteluradat sijaitsevat Nilimaalla, Kittilän kunnan Sirkan kylässä tiloilla Winter Driving Center (261-407-16-20), Arctic Forest (261-407-16-21), Ylipahkala (261-409-7-212), Rallicenter (261-409-7-214), Arctic Area I (261-407-25-18) ja Arctic Area II (261-407-26-35).
 

Toiminta on vuosien saatossa kehittynyt ja lupamääräyksiä tarkistetaan vastaamaan nykyistä toimintaa. Nykyään käytössä on mm. sähköautoja.
 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 13.6.-20.7.2022 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internetsivuilla.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 20.7.2022 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai ymparisto@kittila.fi.

 

Lisätietoja:
Eila Örn, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, etunimi.sukunimi@kittila.fi 

Kittilässä 13.6.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta