Kuulutus ympäristölupapäätöksestä Naulavaaraan, Arctic Rally Center Oy

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä,

talviaikaisen moottoriurheiluradan toiminnalle Naulavaarassa,

 Arctic Rally Center Oy

 

 

Päätös

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan talviaikaisen moottoriurheiluradan toiminnalle. Toiminta sijoittuu tilalle Korvala 261-407-10-19 Sirkan kylän Naulavaaraan.

Toiminnalle on myönnetty ympäristönsuojelulain 199 § mukainen aloittamisoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta.

 

Nähtävilläpito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 15.11.-22.12.2022 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

 

Muutoksenhaku

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 22.12.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja: Eila Örn, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, eila.orn@kittila.fi


 

Kittilässä 15.11.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta