Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta meluilmoituksesta, Finavia Oyj, Kittilän Lentoasema

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta,

Finavia Oyj, Kittilän lentoasema

 

Ympäristösihteeri on 17.6.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Finavia Oyj suorittaa Kittilän lentoasemalla osoitteessa Levintie 259 betonin murskausta, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa ajalla 27.6. – 30.8.2022 ma-pe klo 7.00 – 22.00 ja la 7.00 – 18.00
noin 6-10 työpäivänä.

Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen murskaustyö voidaan tehdä ilmoitetusti.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 17.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (25.7.2022 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Eila Örn, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, etunimi.sukunimi@kittila.fi 

Kittilässä 17.6.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta