ILMOITUS KUULUTUKSESTA/Ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset

Ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset

Hakija Hettula Oy

Dnrot 1) PSAVI/15581/2022 ja 2) PSAVI/1374/2023

Asiat 1) Hettula Oy:n jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan nro 87/2020 lupamääräyksen 30 määräajan jatkaminen, Kittilä

2) Hettula Oy:n jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan nro 87/2020 lupamääräyksissä 29 ja 30 määrätyt selvitykset ja esitykset, Kittilä

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitut hakemusasiat tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.10.–27.11.2023 osoitteissa PSAVI/15581/2022 https://ylupa.avi.fi ja PSAVI/1374/2023 https://ylupa.avi.fi

mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.