Ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) päätöksen tiedoksiannosta VA2023:0056

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
12.9.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen (Sisu Exploration Oy) Lupatunnus: VA2023:0056

Päätös on Tukesin verkkosivulla:  Varauspäätökset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)