Kevättulvatilanne 2023 ja ohjeita varautumiseen

Kuva
Kittilän kunnan ilmeellä oleva kuvake jossa teksti Kittilän kunnan tulvatiedotus

Tulviin voi varautua ennakolta, jos on tiedossa, että vedenpinta on nousussa. Pelastuslaitos auttaa tulvan aiheuttamissa hätätilanteissa ja onnettomuuksissa, mutta kiinteistön omistaja/haltija on vastuussa tulvaan varautumisesta. Alueelliset pelastuslaitokset hoitavat akuutit tulvatilanteet. Alueellinen Ely-keskus vastaa tulviin varautumisesta ja ennakkosuunnittelusta, joissa mukana ovat myös SYKE ja Ilmatieteenlaitos sekä kunnat. Lähde: pelastustoimi.fi

Kittilän kunta jakaa tietoa tulvaan varautumisesta ja tärkeistä yhteystiedoista tulvatilanteissa.
 

Viimeisin tilannekatsaus

Vesitilanne 24.5.2023

Länsi-Lapissa poikkeuksellisen suuret tulvat ovat laskussa

Ounasjoella koettiin keskimääräistä suurempi tulvahuippu viikonloppuna. Kittilän alueella vesi nousi vahinkorajan yli perjantaina, minkä vuoksi useita maanteitä jouduttiin sulkemaan liikenteeltä. Vesi on laskussa, mutta edelleen monin paikoin korkealla.

 
 

Varoitus, Tulva, Kittilä, voimassa 24.5. – 27.5. Tulvakeskus/SYKE: Joet voivat tulvia paikoin alavimmille alueille. 
Lähde: https://www.vesi.fi/varoitus/

 

Lapin pelastuslaitoksen tiedotteet

Lapin pelastuslaitos: Tulvatiedote 23.5.2023 | Lapha.fi

 

Yhteystiedot
 

Päivystävä yksikönjohtaja, Lapin pelastuslaitos Kittilä, puh. 040 481 0420

Soita numeroon jos pyydät apua tai neuvoja tulvasuojaukseen pelastuslaitokselta.

 

YIT:n päivystysnumero / ELY:n tiet Kittilässä, puh. 040 161 6190

Tieasioissa tulvan aikana voit soittaa YIT:n päivystysnumeroon, päivystys 24 h vuorokaudessa.


Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112

 

Kittilän kunnan yhteystiedot

Kittilän kunnan palveluista voi soittaa työaikana niistä vastaaville kunnan henkilöstölle, yhteystiedot löytyvät sähköisestä puheliluettelostamme, Fonecta, Kittilän kunta

Kittilän kunnan tulvainfopuhelimesta (p. 040 676 3000) saa tietoja tilanteessa, jos tulvatilanne aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kunnan palveluihin.

Kittilän puhelinvaihteen numerosta p. 0400 356 500 saa (ma-pe, klo 9-11) neuvontaa kunnan palveluista tulvatilanteessa.

 

ELY-keskuksen julkaisemat viranomaistiedotteet tulvasta

ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat tulvasta. Linkit tiedotteisiin löytyvät ELY-keskuksen sivuilla.

 

Tulvakartat ja kartoitukset

Ounasjoki Kittilä vedenkorkeus: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/65/q6503220y/index_q6503220y_N2000.html

Vesistöennusteet: Ounasjoki Kittilä: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/65/q6503220y/wqfi.html
Palvelussa voit valita kartasta näkymän tulvaveden laajuudesta eri tulvaennusteella.

Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat 21 merkittävältä tulvariskialueelta. www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kittilän tulvakartoitus 2019: Kittilän tulvakartoitus (julk. 13.2.2020), Lapin Ely-keskus Anna Kurkela, pdf.
 

Liikennehäiriöt

Väyläviraston Liikennetilanne-sivuilta voi seurata mahdollisia liikennehäiriöitä https://liikennetilanne.fintraffic.fi/pulssi


Ilmoita liikennettä vaarantavasta ongelmasta suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Oppaita ja linkkejä

Voit tutustua tulvaan varautumisen oppaisiin ja linkkeihin
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - ohjeistusta löytyy ymparisto.fi -sivulta
Seuraa vesitilannetta ja ennakoi riskejä (ymparisto.fi)
Toimintaohjeita tulviin: Ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen. Tiedot sivulla www.vesi.fi/tulvakeskus
Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen, julkaisija: ELY-keskus, kevät 2017
Vältä vesivahingot: Pelastustoimi, vesivahingot

Tulva uhkaa - toimi näin, sekä Varaudu tulvaan -tarkistuslista (pdf), ohjeet: finanssiala.fi

Video, Lapin pelastuslaitos: Kiinteistön suojaaminen kevättulvalta. Huhtikuu 2020.

 

Video, Tulvatieto-hanke: Tulvasuojauksen toteuttaminen -opasvideo, 5.5.2017

 

 

Lapin tulvatilanteen seuranta

Lapin Pelastuslaitos sekä
Lapin Pelastuslaitos Facebookissa, Lapin Pelastuslaitos Twitterissä

Tulvakeskus, (pääsivu) Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille. Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.

Suomen ympäristökeskus, syke.fi

Sosiaalisen median kanavissa useat julkiset toimijat käyttävät tunnuksia #tulva, #tulvat, #lapintulvat. Näillä tunnuksilla voit seurata tilannetta ja voit myös käyttää samoja tunnuksia omissa somejulkaisuissasi.

 

Vuoden 2005 tulva Kittilässä - video, kuvia ja tietoa

Vuonna 2005 Kittilässä kevättulva ylitti vahinkorajan. Katso video, kuvia ja tietoja vuoden 2005 tulvasta.

 

Muuta tulvatietoa

Viranomaisten toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa, ymparisto.fi

 

Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla.
Kittilän kunta ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tulvasuojautuminen on jokaisen omalla vastuulla. Tulvatorjunnan toimenpiteet jokainen valitsee ja tekee omalla vastuulla.