Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 23.5.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote, Kittilän kunta, 24.5.2023


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • ostaa Kittilän teollisuusalueen asemakaava-alueelta Kittilän seurakunnalta noin 246 m2:n ja noin 3515 m2:n määräalan kauppahinnalla 15 000 euroa. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun tätä kauppaa koskeva kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen tai täytäntöönpanokelpoinen sekä kirkkohallitus on vahvistanut Kittilän seurakunnan kirkkovaltuuston myyntipäätöksen.
 • vuokrata Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä noin 0,27 ha:n suuruisen alueen skeittiparkin rakentamista varten. Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra koko vuokra-ajalta on 100 euroa. Mikäli kunta ei saa lupaa skeittiparkin rakentamiseen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, vuokrasopimus puretaan. Muut sopimusehdot vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kunta on saanut valtionapua ja sen vuoksi noudatetaan Kittilän kunnan käytäntöä yleisistä liikuntapaikoista. Kunnanhallitus päätti, että skeittiparkin rakennusurakka hankitaan Concrete Proofilta kokonaishintaan 369.000 euroa (alv 0%).
 • tehdä käyttöoikeussopimuksen Cloudberry Development Oy:n kanssa koskien ajoneuvoyhteyttä asemakaavassa osoitetun katualueen jatkeelta Kittilän kunnan omistaman kiinteistön kautta toiselle kiinteistölle.
 • Kittilän kunnan vastineesta Lapin Käräjäoikeudelle asiassa R22/2102. Kittilän kunta varaa mahdollisuuden vastineen ja lausumien täydentämiseen käsittelyn edetessä.
 • lausunnosta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen käytön kehittämisohjelmaluonnoksesta.
 • nimetä vuoden 2023 kutsuntatilaisuuteen valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalaisen tuomaan tervehdyksen kunnan edustajana, ja hänen varalleen kunnanjohtaja Timo Kurulan sekä nimetä kutsuntalautakunnan jäseneksi projektipäällikkö Sanna Kuuselan ja varahenkilöksi sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoen. Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa hallinnon toimialalle tehtäväksi kutsuntatilaisuuden järjestelyt.
 • hyväksyä Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Timo Kurulan välisen johtajasopimuksen ja viedä johtajasopimuksen edelleen valtuustolle tiedoksi.
 • valita henkilöstöasiantuntijan toimen haastatteluun kutsuttavat hakijat.
 • merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
 • päättää lähettää hallinnon toimialan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen kunnan hallintosäännön saattamiseksi lainmukaiseksi. Vastuuhenkilöinä ovat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
 • lähettää teknisen toimialan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen aurinkopaneeleista uuteen koulurakennukseen sekä valtuustoaloitteen koirapuistosta Kaukosen kylälle. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi