Kuulutus asfalttiaseman toiminnan päättymisestä

Kuulutus rekisteröidyn asfalttiaseman toiminnan päättymistä koskevasta päätöksestä 16.5.2023 § 7, Asfalttikallio Oy

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukaisen rekisteröidyn toiminnon toiminnan päättymistä koskevan ilmoituksen käsittely sekä toiminnan merkitseminen päättyneeksi ympäristöhallinnon tietojärjestelmään.

Päätös

Asfalttikallio Oy on 18.4.2023 ilmoittanut Skanska Industrial Solutions Oy:n asfalttiasematoimintojen siirtyneen sen hallintaan. Uusi rekisteröinti-ilmoituksen haltija on ilmoittanut toiminnan päättymisestä 9.5.2023.

Skanska Industrial Solutions Oy:llä on ollut Kittilän kunnan alueella yksi aktiivinen rekisteröity asfalttiasema, jonka rekisteröinti-ilmoitus on ympäristöhallinnon tietojärjestelmässä aktiivinen. Asfalttikallio Oy:n hallintaan siirtynyt rekisteröinti-ilmoitus (YLVA 100302344) koskee Suurikuusikon kaivoksen Super Parker asfalttiasemaa, joka on poistettu toiminta-alueelta jo useampi vuosi sitten. Ympäristövalvonta on pyytänyt asiaan liittyviä selvityksiä 2022 keväällä toiminnan aktiivisuuteen liittyen. Uusi rekisteröinti-ilmoituksen haltija on ilmoittanut toiminnan päättymisestä 9.5.2023.

Ympäristötarkastaja on päättänyt merkitä Suurikuusikon kaivoksen SuperParker asfalttiaseman toiminnan päättyneeksi ja viedä toiminnan päättymistä koskevan ilmoituksen ympäristöhallinnon tietojärjestelmään (rekisteröinti-ilmoituksen passivoiminen).

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 16.5.-22.6.2023 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internetsivuilla.

Muutoksenhaku

Päätöksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen. Päätöksestä saa valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen (muutoksenhakuohje liitteenä). Valitusaika päättyy 22.6.2023.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 16.5.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta