Kuulutus: Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osittainen voimaantulo

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanhallitus on 12.9.2023 § 338 tekemällään päätöksellä määrännyt Kittilän kunnanvaltuuston 28.6.2023 § 60 Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tulemaan voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan, ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman

Em. asemakaava ja asemakaavanmuutos tulee voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan, tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internet-sivuilla www.kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat.

 

Kittilässä 15.11.2023

KUNNANHALLITUS