Kuulutus Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutoksen voimaantulo

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 25.9.2023 § 65 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutoksen.

Em. asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman ja asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan internet-sivuilla www.kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat.

 

Kittilässä 15.11.2023

KUNNANHALLITUS