Kuulutus poikkeamislupahakemuken vireilletulosta, Kuusajärventielantie

Kuulutus

 

 

 

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kuusajärventielle tilalle Järventaus 261-403-24-1 on haettu poikkeamislupaa asuinrakennuksen rakentamiseksi vanhan purettavat rakennuksen tilalle.

Hakemukseen on mahdollista tutustua 24.1 – 1.2.2023 pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Lisätietoja rakennustarkastaja Matti Niska, puh. 0400 396074.

Huomautukset on toimitettava 1.2.2023 mennessä kirjaamo@kittila.fi tai osoitteeseen Kittilän kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

Kittilässä 24.1.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta