Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kuolpunan ampumarata, Kairan Kaiku ry

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kuolpunan ampumarata, Kairan Kaiku ry

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös koskien ulkona sijaitsevaa ampumarataa ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupapäätös.

Toiminta ja sijainti

Kairan Kaiku ry hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa Kelontekemän kylässä sijaitsevaa Kuolpunan ampumarataa (RN:o 261:404:2:45) varten. Lupaa haettiin vuonna 1995 perustetulle ampumaradalle, jossa harjoitetaan pistooli-, kivääri- ja haulikkoammuntaa. Ampumarata on saanut alkuperäisen ympäristöluvan vuonna 1995 sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston (8.2.1995 § 6) päätöksellä ja luvan perustaa radan nykyiselle alueelle lääninhallituksen päätöksellä (3.5.1995). Toiminta-alueen koko on 12 ha. Lupaa haettiin toistaiseksi voimassa olevaksi ja nykyistä toimintaa muuttamatta ampumaradan toiminnan jatkamiseksi.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.9.2023 - 19.10.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 12.9.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta