Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen 26.2.2024 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 26.2.2024 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

2. Pöytäkirjan tarkastaminen

3. Kittilän kunnan esitykset Tornionlaakson neuvoston jäsenistä

4. Valtuustoaloite - Kuntalaisten omien hyvinvointipalvelujen kehittäminen

5. Laaksotorin pysäköintihallin operointiselvitys

6. Valtuustoaloite yksityisteiden kunnon parantamiseksi

7. Kuivasalmen ja Nilivaaran kyläyhdistys ry:n hankeaikainen lainahakemus/Kuivasalmen kylätalon kunnostus

8. Kuntalaisaloite koskien Pakatin lähiliikuntaolosuhteiden kehittämistä

9. Taalojärven rinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Seita) asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

10. Lisämääräraha yläkoulun auditorion muutostöihin ja esteettömyyden parantamiseen

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 29.2.2024 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 29.2.2024 klo 14.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

 

Kittilässä 19.2.2024

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja