Kuulutus: Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa PSAVI/1727/2024

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut YSL:n mukaisen päätöksen 15.3.2024 nro 39/2024 asiassa PSAVI/1727/2024.

Päätös koskee ilmoitusta pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta Pokan Rajakummun alueella, Kittilä

Ilmoituksen tekijä: Jukka Temonen

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sillensä, koska ilmoituksen tekijä on peruuttanut ilmoituksensa.

Nähtävilläpito:

Kuulutus ja päätös on on nähtävillä 15.3.–22.4.2024 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi