Muutokset kunnanhallituksen kokousaikataulussa

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2024 §:n 80 kohdalla siirtää 9.4. pidettäväksi suunnitellun kokouksen pidettäväksi 16.4., perua 23.4. pidettäväksi suunnitellun kokouksen ja aikaistaa 14.5. pidettäväksi suunnitellun kokouksen pidettäväksi 7.5.2024.

Kokousten alkamisajankohta on edelleen klo 12.00.