Lupapäätökset ja vireillä olevat lupahakemukset

Kuva
kätkän huippu

Hakemukset ja päätökset

1.1.2022 alkaen vireillä olevat hakemukset sekä tehdyt päätökset.

YSL = Ympäristönsuojelulain mukainen lupa/ilmoitus/rekisteröinti

MAL = Maa-aineslupa

Toimija Luvan tyyppi

Hakemuksen

kuulemisaika

Hakemus

Päätöksen

kuulemisaika

Päätös
Kivitrans Oy MAL Päättynyt   10.5.2023-16.6.2023 Maa-aineslupapäätös Haarakuusenmaan maa-ainesalue
Metsähallitus Metsätalous Oy MAL Päättynyt   8.3.2023-15.4.2023 Maa-aineslupapäätös Outa-Perttusen sora- ja kallioalue
Morenia Oy MAL Päättynyt   23.2.2023-6.4.2023 Maa-aineslupapäätös Ruottaman hiekka-alueesta
Metsähallitus Metsätalous Oy MAL

Päättynyt

  Päättynyt Maa-aineslupapäätös Kirvemännikön maa-ainesalueesta
Metsähallitus Metsätalous Oy MAL

Päättynyt

  Päättynyt   Maa-aineslupapäätös Haisujupukan maa-ainesalueesta
Agnico Eagle Finland Oy MAL Päättynyt      
Kallon eränkävijät ry YSL § 115 Päättynyt   Päättynyt Ilmoituspäätös Keihäskuusikon ampumaradasta
Levi Rally Center YSL Päättynyt   Päättynyt Päätös Levi Rally Center Oy
Lapeco YSL Päättynyt      
Kittilän kunta YSL Päättynyt   Päättynyt Päätös Levin lumen- ja maankaatopaikka

 

Arctic Rally Center

YSL Päättynyt

 

Päättynyt Päätös Arctic Rally Center Oy
Kairan Kaiku Ry YSL Päättynyt      
Kittilän RHY YSL Hakemus uusitaan      
Sirkan maansiirtopalvelu Ky YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Sokan maa-ainesalue
Maansiirto Jorma Vainio Oy YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Soralan maa-ainesalue
Maansiirto Jorma Vainio Oy YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Suvilan maa-ainesalue
Napapiirin Kuljetus Oy YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Kumpurovan sora-alue
Napapiirin Kuljetus Oy YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Palkasvaaran sora-alue
Napapiirin Kuljetus Oy YSL & MAL Päättynyt   Päättynyt Päätös Kuusselän kallioalue
Metsähallitus Metsätalous Oy MAL Päättynyt   Päättynyt Viranhaltijapäätös Kuusivaaran moreenialue (nähtävillä kunnantalolla)

 

Vanhemmat päätökset

Lupapäätökset