Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveysosasto vastaa laajasta palvelualueesta. Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön ja päihdepalvelut. Vanhus- ja vammaispalvelut sisältävät kehitysvammahuollon, omaishoidontuen, palvelutalot, kotihoidon, tukipalvelut ja päivätoiminnan.
Lue lisää Kittilän kunnan sosiaalipalveluista

Terveyspalveluihin kuuluvat poliklinikka, vastaanotto, akuuti- ja kuntoutusosasto (aikaisemmalta nimeltään vuodeosasto), terveysneuvonta (äitiys-, lasten-, aikuisneuvolat, kouluterveydenhuolto), mielenterveyspalvelut sekä suun terveydenhuolto.
Lue lisää Kittilän kunnan terveyspalveluista

Osastoa johtaa perusturvajohtaja, ja osastolla työskentelee noin 160 henkilöä.

Sosiaalitoimisto
Valtatie 15, 99100 Kittilä

Kittilän terveyskeskus
Sairaalantie 2, 99100 Kittilä

 

Ota yhteyttä