Sosiaalihuolto

Kittilän sosiaalipalveluissa tarjotaan lakiin perustuvia palveluita eri väestö- ja ikäryhmille. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi, päätös sekä suunnitelma. Sosiaalihuolto toteuttaa iäkkäisen, vammaisten, päihdehuollon, perheoikeuden, lastensuojelun, lapsiperheiden ja työikäisten palvelutehtäviä jotka sisältävät erilaisia sosiaalipalveluja.

Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet palveluihin.

 

Kittilän sosiaalihuollon sosiaalipalvelut palvelutehtävittäin

Lapsiperheiden palvelut

Työikäisten palvelut

Päihdehuolto

Perheoikeus

Lastensuojelu

 

Rekisteriseloste:

Sosiaalihuollon reksiteriselosteet:

 

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Sosiaalipalveluilla on eri yksiköissä omat omavalvontasuunitelmat jotka tulee olla asiakkaiden ja työntekijöiden saatavilla.

Ota yhteyttä