Kehitysvammahuolto

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminnan järjestäminen voi siten edesauttaa siirtymistä työtoimintaan ja sitä kautta edelleen työelämään.

Kittilässä päivätoimintaa järjestetään Pääskynpesässä ma-pe. Lisätiedot, puhelin 0400 231 309.

Kittilän kunta on aloittanut vuoden 2019 aikana yhteistyön Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen toteuttamiseksi. Tunturi-Lapin asumisyksikkö on rakenteilla Kittilään ja yksikön pitäisi olla valmis ja käyttöön otettavaksi 1.10.2022 alkaen. Rakennuttaja on Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus. 

Työtoiminta

Kehitysvammaisille nuorille, aikuisille tai vammautuneille henkilöille voi­daan tarjota työtoimintaa. Työtoimintaa järjestetään ke­hi­tys­vam­mais­ten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Työtoiminnan työaika määräytyy aina yksilöllisesti. Työtoimintaan osal­lis­tu­vis­ta osa tekee töitä viitenä päivänä viikossa, osa har­vem­min. Työpäivän pituus voi myös vaihdella yksilöllisesti.

Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, joka on 0-12 euroa päi­väs­sä. Työosuusraha ei ole veronalaista tuloa saajalleen, mikäli sitä mak­se­taan enintään 12 euroa päivässä.

Lue lisää: 

 


 

 

Ota yhteyttä