Kotihoito

Kotihoito Kittilässä sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kuukausimaksu määräytyy palveluiden määrän ja asiakkaiden tulojen mukaan.

Kaikissa kotihoidon palveluissa (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut, eli esimerkiksi siivouspalvelu, turvapuhelinpalvelu, kotihoidon palveluseteli ja ateriapalvelu) ota yhteyttä kotihoidonohjaaja, puhelin 040 716 0245.

Kotihoidossa työskentelevä kotiutus/muistihoitaja on yhteyshenkilö asiakkaiden kotiutumisien ja palveluasumisratkaisujen suunnittelussa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hän vastaa sosiaali- ja terveystoimen palveluohjauksesta ja tekee kotikäyntejä asiakkaiden palvelutarpeen arvioimiseksi. Lisätiedot: kotiutus/muistihoitaja, puhelin 040 7060 460.

Voit täyttää ja tulostaa kotihoidon ja tukipalveluiden hakemukset sivulta www.kittila.fi/lomakkeet
 

Lapsiperheiden kotihoito

Lapsiperheiden kotihoito on ennaltaehkäisevää, perheen arjessa ta­pah­tu­vaa tilapäistä apua. Kotihoitoa voi saada enintään 6 kk:si ker­ral­laan, jonka jälkeen perheen tilanne arvioidaan uudelleen ja sel­vi­te­tään kotihoidon tarve. Kotihoito on lasten- ja kodinhoitoapua, van­hem­muu­den tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä van­hem­man kanssa. Lapsiperheiden kotihoidosta vastaa kunnan ko­ti­hoi­don­oh­jaa­ja, puhelinaika ma-pe klo 9-11 puh. 040 7160 245. Ko­ti­hoi­toa hae­taan pääsääntöisesti kirjallisesti, hakulomake löytyy kunnan ko­ti­si­vuil­ta kohdasta lomakkeet. Lisäksi palvelua voi tiedustella pu­he­li­mit­se.

 

Yhteystiedot

Kotihoidonohjaaja, puhelin 040 716 0245, soittoaika ma-pe klo 9-11

Kotiutus/muistihoitaja, puhelin 040 7060 460

Fysioterapeutti, puhelin 040 6626 463

Terveydenhoitaja, puhelin 040 525 5292

Kotihoito, päivystys, puhelin 040 572 4809

Kotihoidon laskutus, puhelin 0400 356 460

 

 

Kotihoidon tukipalvelut

Kittilän kunnassa on monipuoliset kotihoidon tukipalvelut, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti ikäihmisten ja vammaisten ihmisten kotona asumisen tukemiseen.

Maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.

Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, jonka voi tilata kotiinsa sovitusti, kylvetyspalvelu sovitusti ja vaatehuolto (pyykinpesu). Siivouspalvelua haetaan kirjallisesti ja siinä on käytössä palveluseteli. Lisäksi tarjolla on turvapuhelinpalvelu, jonka toteuttajana on Addsecure. Kotihoidon palveluseteliä voi myös hakea kotihoidonohjaajalta ja se on suunnattu pääasiassa ikäihmisille, vammaisille ihmisille sekä lapsiperheille.

 

Ateriapalvelu

Kotihoidon asiakkaat voivat tilata valmiita aterioita kotiin. Myös sivukylille on mahdollisuus saada joko lämmin tai jäähdytetty ateria. Ateria asioissa otetaan yhteys kotihoidonohjaajaan.

Tukipalvelut ovat osaltaan täydentämässä kotihoidon palvelukokonaisuutta ja niistä menee asiakasmaksu asiakasmaksulain ja vahvistetun hinnan mukaisesti.

Tukipalveluista lisätietoja antaa kotihoidonohjaaja, puh. 040 716 0245

 

Siivouspalvelu

Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus anoa kunnalta palveluseteleitä siivouspalvelun ostoon. Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi ei itse pysty huolehtimaan siivouksesta. Lisäksi myöntämisen perusteena on hakijan bruttotulot.

Palvelusetelillä voi ostaa asunnon perussiivousta, mihin sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan käytössä päivittäin sekä petivaatteiden ja mattojen tuuletus. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta.

Asiakkaan omavastuuosuus vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostetusta siivouksesta maksettua omavastuuosuutta ei voi laittaa kotitalousvähennykseen. Siivouksen voi ostaa niiltä yrittäjiltä, joiden kanssa Kittilän kunta on tehnyt sopimuksen palvelusetelin käytöstä. Palvelusetelihakemuksia saa kotihoidonohjaajalta ja kotihoidon henkilökunnalta.

Asiakkailla, joiden tulot ylittävät palvelusetelin tulorajan, mutta toimintakyky on alentunut, on mahdollisuus ostaa siivouspalvelua arvonlisäverottomaan tuntihintaan. Lisäksi palvelun hinnasta saa kotitalousvähennyksen. Edellytyksenä on, että asiakas käyttää siivousyrittäjää, jonka toimintaa kunta valvoo. Lisätiedot kotihoidonohjaaja, puh. 040 716 0245

 

Kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta kotihoidon palvelusta ja sitä haetaan kirjallisella hakemuksella. Palveluseteli on pääasiallisesti tarkoitettu ikäihmisille, vammaisille ihmisille ja lapsiperheille. Palvelusetelin myöntäminen on määrärahasidonnaista ja tulosidonnaista (tuloina ei lasketa asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia tukia).

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palveluseteli voi olla arvoltaan 7-27 euroa. Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu, kotisairaanhoito) palvelusetelin arvo on 15 euroa/h. Tällä hetkellä palvelusetelipalvelua tuottaa yksi yksityinen palveluntuottaja.

Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Sitä ei voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelipäätös on voimassa rajoitetun ajan (kerrallaan 6 kk) ja se tulee käyttää määräaikaan mennessä, siitä ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelusetelipäätökset tekee kotihoidonohjaaja, puhelin 040 716 0245

Esimerkki:

Asiakkaan bruttotulot ovat 1600 euroa/kk

palvelusetelin enimmäisarvo on 27 €/h - ((1600 €/kk - 573 €/kk) x (35%/100%) : 60 )= 27€/h - 5,99 €/h = 21,01 €/h.

Palvelusetelin arvo voidaan laskea yllä olevalla laskukaavalla.