Sosiaaliasiamies

Kittilän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos
- haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.
- haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.  
- haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.  
- olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin. 
- olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.  
- et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia. 

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

  • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.  
  • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta ti–to klo 10–13, puh. 050 341 5244  
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.
Sosiaaliasiamiehet
Sointula, Maija-Kaisa
Saarinen, Sanna
Merikratos (sosiaalipalvelut) Oy
Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku.