Vanhuspalvelut

Vanhus- ja vammaispalveluista vastaa ja lisätietoja tarvittaessa antaa hoivapalvelupäällikkö, puhelin 0400 330 655.

Hakemus lyhytaikaiseen hoitoon (vuorohoito), hakemus palveluasumiseen sekä yksityiseen palveluasumiseen toimitetaan hoivapalvelupäällikölle.

Voit täyttää ja tulostaa hakemukset sivulta Lomakkeet.
 

Ikäihmisten palvelujen laskutus, puhelin 0400 356 460

Asiakkaiden palveluohjauksesta, oikea-aikaisesta ja hallitusta kotiutumisesta huolehtii kotiutus/muistihoitaja, puhelin 040 706 0460.

Kittilässä ehkäiseviä kotikäyntejä tehdään sivukylillä yksin asuville 80 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaita. Kotikäyntejä tekee ja niistä asiakkaiden kanssa sopii kotiutus/muistihoitaja,
puhelin 040 706 0460.

 

SOSIAALIPALVELUJEN KESKIMÄÄRÄISET ODOTUSAJAT 1.1.-31.12.2022

  • Kotihoito; 1-7 vrk, palvelutarpeen mukaan, kiireellisessä tilanteessa heti
  • Ateriapalvelu; 1 vrk (arkisin) tai samana päivänä
  • Turvapuhelin; 1-2 viikkoa
  • Kuljetuspalvelut; 1 kuukausi, hakemukset käsittelevät viranhaltijat
  • Omaishoidontuki; 1 kuukausi, hakemukset käsittelee viranhaltija
  • Päivätoiminta; 1-2 viikkoa, hakemukset käsittelee viranhaltija
  • Ympärivuorokautinen hoiva, palveluasuminen; 1-3 kk, hakemukset käsittelee viranhaltija, SAP
  • Lyhytaikainen hoiva, intervallihoito; 1-6 kk, hakemukset käsittelee viranhaltija
  • Palvelutarpeen arviointi; 1-7 vrk, kiireellisessä tilanteessa heti

Sotainvalidien ja -veteraanien asioissa kunnassa yhteyshenkilö on avopalveluohjaaja, puhelin 040 708 4691 (puhelinaika ma-pe klo 9-11). Häneltä voi pyytää mm. veteraanikuntoutushakemuksia sekä tiedustella muista palveluista sotaveteraaneille ja -invalideille.

Kuntoutustyöryhmä toimii kunnassa säännöllisesti kokoontuen vuoden aikana 2-4 kertaa. Työryhmä on moniammatillinen ja sihteerinä toimii avopalveluohjaaja. Työryhmässä käsitellään mm. veteraanikuntoutushakemuksia, erilaisia kuntoutusjaksoja ja laaditaan kuntoutussuunnitelmia. Yhteyshenkilö avopalveluohjaaja, puhelin 040 708 4691 (puhelinaika ma-pe klo 9-11).

SAP-ryhmä (Selvitys, Arvionti, Palveluohjaus) kokoontuu vuoden aikana 4-6 kertaa tai tarvittaessa useamminkin. Työryhmä on moniammatillinen ja käsittelee mm. vanhus- ja vammaispalveluihin tulleet palveluasumishakemukset, joista hoivapalvelupäällikkö tekee viranhaltijapäätökset. Työryhmän puheenjohtajana ja valmistelijana toimii hoivapalvelupäällikkö. Työryhmän sihteerinä toimii kotiutus/muistihoitaja.

Kittilässä on laadittu Ikäihmisen palveluopas, joka on päivitetty syyskuussa 2021. Siihen on koottu tietoa erilaisista kotiin saatavista palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Lisäksi oppaasta löytyy tietoa asumismuodoista, asunnon muutos- ja korjaustöistä sekä ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä asioita. Oppaan voi tulostaa tai ladata tämän sivun kohdasta Tiedostot.

 

Päätöksiä ja maksutietoja 

 

Omavalvontasuunnitelma, rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Ota yhteyttä