Koivukoti, Metsola, Havukka

Voit täyttää ja tulostaa palveluasumishakemuksen sivulta www.kittila.fi/lomakkeet

 

Koivukoti

Koivukoti on tehostettu palvelutalo, joka tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden kodinomaiseen ja omatoimiseen asumiseen. Koivukodissa on 32 paikkaa, yhteensä 28 asuntoa.

Alakerrassa on 10 yksiötä ja 2 kaksiota eli asunto 14 asiakkaalle. Yläkerrassa on 14 ikäihmiselle (10 yksiötä ja 2 kaksiota) asunnot. Lisäksi yläkerrassa on 4 monivammaisille ihmisille suunnattua yksiötä.

Koivukodin tavoitteena on asukkaiden päivittäisen toimintakyvyn ylläpitäminen kuntouttavan työotteen avulla sekä tarvittavan hoivan ja huolenpidon järjestäminen. Hoivatyön päivittäistä kokonaisuutta ohjaavat yhteinen tekeminen, ulkoilu, ateriat ja virkistys. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat turvallisuuden tunteen luominen ja asukkaiden kannustaminen osallistumaan asuinympäristön elämään ja toimintoihin.

 

Yhteystiedot:
Koivukoti
Sairaalantie 2
99100 Kittilä

Vastaava hoitaja, puhelin 040 149 5165
Sairaanhoitaja, puhelin 040 637 5088
Hoitajat alakerta, puhelin 040 751 1235
Hoitajat yläkerta, puhelin 040 751 3563

 

Metsola

Metsola on 27 -paikkainen palvelutalo, "Honkatuvassa" asuu ikäihmisiä ja "Kelopirtissä" asuu kehitysvammaisia ihmisiä. Asiakas saa Metsolassa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä tukea selviytyä arjessa, itsenäisesti ja autettuna, ohjattuna.

 

Toimintakuvaus:
Laadukkaan hoivan ja huolenpidon järjestäminen kehitysvammaisille ihmisille ja ikäihmisille. Kehitysvammaisille järjestetään toimintaa, jonka avulla ylläpidetään ja parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä erityishuolto-ohjelmien avulla.

 

Ikäihmisten hoivan perusajatuksena on vanhuuden ymmärtäminen ainutkertaisena elämänvaiheena, voimavarana ja vahvuutena. Hyvä ja antoisa hoitosuhde perustuu kunnioitukseen.

 

Osastot
- Kelopirtti; kehitysvammaisille, jossa 10 asuinhuonetta, yhteiset oleskelutilat
- Honkatupa; ikäihmisille, jossa 10 asuinhuonetta, yhteinen oleskelutila
- lisäksi siipirakennuksessa on kaksio

 

Yhteystiedot:
Lanssitie 5 K
99100 Kittilä

Vastaava hoitaja, puhelin 0400 356 481
Sairaanhoitaja, puhelin 040 661 4928 
Hoitajat kehitysvammaiset, puhelin 040 748 6587
Hoitajat ikäihmiset, puhelin 040 746 8450

 

Havukka (tuettu palveluasuminen)

Asumispalveluyksikkö Havukka tarjoaa tuettua palveluasumista pääasiallisesti ikäihmisille. Havukassa on 8 huonetta ja yhteiset tilat, joissa on huomioitu kodinomaisuus ja asukkaiden viihtyvyys. Palvelut tuotetaan kunnan kotihoidosta asiakkaiden palvelusuunnitelmien mukaisesti.

 

Yhteystiedot:
Havukka
Sairaalantie 2
99100 KITTILÄ

Lisätietoja:
kotihoidonohjaaja, puhelin 040 716 0245 (puhelinaika ma-pe klo 9-11).

 

Yksityiset hoivakodit

Kittilän kunta ostaa tarvittaessa palveluasumispaikkoja myös yksityisiltä hoivakodeilta. Asukkaat näille paikoille ja myös muuhun palveluasumiseen kunnassa valitsee moniammatillinen SAP-työryhmä. SAP-työryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan useamminkin. SAP-työryhmän puheenjohtaja on hoivapalvelupäällikkö ja sihteerinä toimii kotiutus/muistihoitaja. 

 

Hoitokoti Hopeatupa
Johtaja Teija Koski, puhelin 040 592 6531
Hoitajat, puhelin 040 8400 215

 

Omavalvontasuunnitelmat