Palvelutalo Pääskylä

Kuva
Palvelutalo Paaskyla

Palvelutalo Pääskylässä on 30 tehostetun palveluasumisen hoivapaikkaa, joista 7 hoivapaikkaa on lyhytaikaiseen käyttöön, ns. intervallijaksolaisille. Lyhytaikaisilla hoivajaksoilla tuetaan pääsääntöisesti omaishoitajien jaksamista, lakisääteisen vapaan pitämiseksi.

 

Toimintakuvaus
Tuottaa hyvää ja laadukasta ympärivuorokautista asumista, hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisten tarpeisiin. 

 

Yhteystiedot:

Palvelutalo Pääskylä
Lanssitie 5
99100 Kittilä

 

Palvelutalo Pääskylä:
Vastaava hoitaja, puhelin 040 749 3440

Sairaanhoitaja, puhelin 040 186 8486
Hoitajat PALLAS, puhelin  040 716 0246
Hoitajat OUNAS, puhelin 040 643 4288
Hoitajat AAKENUS, puhelin 040 643 4475

 

Osastot
- OUNAS, jossa 9 huonetta vakituiseen asumiseen ja 7 vuorohoitohuonetta
- AAKENUS, jossa 14 huonetta vakituiseen asumiseen

 

Palvelut
- ravintopalvelut tuottaa Kittilän kunnan tekninen toimi
- kiinteistö- ja siivouspalvelut tuottaa Kittilän kunnan tekninen toimi
- pesulapalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta

 

Muu toiminta
- ohjattua virkistystoimintaa: kansalaisopisto, henkilökunta
- Henkiikö ry: ikäihmisten virkistystoimintaa ja viihtyvyyttä edistävä yhdistys
- seurakunnan palvelut: palvelukoti kirkko, hartaus- ja muistotilaisuudet
- eri järjestöjen järjestämät tilaisuudet ja sekä yhteistä toimintaa koulujen ja päivähoidon kanssa