Akuutti- ja kuntoutusosasto (aikaisemmalta nimeltään vuodeosasto)

Akuutti- ja kuntoutusosastolla on 24 vuodepaikkaa ja kaksi tarkkailupaikkaa.

Osastolla hoidamme äkillisesti sairastuneita tutkimus- ja kuntoutuspotilaita sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia.

Osaston henkilökunta hoitaa myös kiireellisen avosairaanhoidon virka-ajan ulkopuolella.

Akuutti- ja kuntoutusosaston henkilökuntaan kuuluvat seuraavat ammattiryhmät: lääkäri, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, fysioterapeutti, puheterapeutti, farmaseutti, laitosapulaiset, osastonhoitaja ja osastonsihteeri. 

Osaston toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: inhimillisyys, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä laadukkuus.

Vierailuaika osastolla on klo 12–14 ja klo 18–19.30,
muina aikoina sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä
Akuutti- ja kuntoutusosaston hoitajat
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Sairaalantie 2, 99100 Kittilä
Potilaspuhelin Akuutti- ja kuntoutusosasto
Titteli
Potilaspuhelin
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Sairaalantie 2, 99100 Kittilä