Neuvola ja terveysneuvonta

Neuvolassa annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisille ja lapsiperheille.

Kuva
Neuvolapalvelut

Neuvola ja terveysneuvonta

Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Neuvolassa annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisille ja lapsiperheille tärkeisiin asioihin, terveyden edistämiseen sekä tukea arjessa selviytymiseen.

 

Teemme yhteistyötä tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Kittilän kunnassa terveydenhoitajat työskentelevät tiimeissä, joihin on nimetty vastuulääkärit. Tiimit korvaavat aikaisemmat aluevastuujaot. Tiimejä on kolme, perhetiimi, koulutiimi ja aikuistiimi.

 

Yhteystiedot

Neuvoloiden tarkemmat esittelyt avautuvat neuvolan nimien linkeistä.

Aikuisneuvola
Neuvontaa muistitutkimuksiin haluaville, ylipainoisille, sydän- ja verisuonisairauksia sairastaville, matkalle lähtevälle, henkilöille, jotka haluavat kartoittaa elintapojaan.
Puhelinnumerot 040 137 2422, 040 525 5295

Diabetesneuvola
Neuvontaa diabeetikoille.
Puhelinnumerot 040 137 2422, 040 525 5295

Ehkäisyneuvola
Perhesuunnittelu- ja seksuaaliterveysneuvontaa.
Puhelinnumero 040 716 0248

Lastenneuvola
Lapsen ja perheen terveystapaamiset, johon sisältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta. Puhelinnumerot 040 525 5296, 040 716 0248 ja 040 525 5294

Muistineuvola
Jos oma tai läheisen muisti huolestuttaa, kannattaa ottaa yhteyttä muistihoitajaan. Muistitutkimukseen voi hakeutua ajanvarauksella ilman lähetettä.
Puhelinnumero 040 137 2422

Äitiysneuvola
Odottavan äidin ja koko perheen tuki ja palvelut.
Puhelinnumerot 040 716 0248, 040 525 5294

Neuvoloissa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Lue ohjeet takaisinsoittojärjestelmän käytöstä.

 

Toimintaohjelma

Kittilän kunnan neuvolan toimintaohjelma vuosille 2018-2023 julkaistiin vuonna 2018.
Voit tutustua ohjelmaan:

 

 

Lisätietoja terveydestä

Lääkäriseura Duodecimin Terveyskirjasto tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. www.terveyskirjasto.fi

 

Lastenneuvola11