Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa Rovaniemellä, uuden laajennusosan 1. kerroksessa.

Yhteystiedot Lapin Sairaanhoitopiirin sivuilla.

 

 

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu

 •  Neuvoa potilasta potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat mm.
  • Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  • Potilaan tiedonsaantioikeus
  • Potilaan itsemääräämisoikeus
  • Alaikäisen potilaan asema
  • Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta
  • Tietosuoja-asiat
 • Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun
 • Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

 

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

 

Lähde: Lapin sairaanhoitopiiri, www.lshp.fi