Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy. Puheterapeutille ohjaudutaan pääasiassa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä. Terveyskeskuksessa puheterapialähetteen kirjoittaa tavallisesti terveydenhoitaja tai lääkäri.
 

Kittilän kunnan puheterapia painottuu alle kouluikäisten lasten ja aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutukseen.

 

Ota yhteyttä