Toimintaterapia

Toimintaterapia tukee arjen toimintakykyä

Toimintaterapeutti työskentelee hyvän arjen puolesta. Kaikilla ihmisillä tulisi olla mahdollisuus tuottavaan toimintaan, vapaa-aikaan ja itsestä huolehtimiseen. Joskus sairaus, vamma, kehitysviive, ikääntyminen tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä voi hankaloittaa toimintaa. Tällöin toimintaterapian keinoin voidaan tukea asiakasta pääsemään takaisin itsenäiseen toimintaan ja sujuvaan arkeen.

Keinoja voivat olla esimerkiksi uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen ja apuvälineet. Toimintaterapeutti ohjaa ja tukee muutoksessa. Tavoitteellista kuntoutusta tehdään vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Merkittävässä roolissa on asiakkaan oma motivaatio ja sitoutuminen toimintaterapiaan, myös käyntien ulkopuolella, jotta kuntoutus on vaikuttavaa. Lasten kohdalla perheen tuki ja sitoutuminen on erityisen tärkeää.

 

Toimintaterapia kohdentuu aina asiakkaalle merkityksellisiin toimintoihin

Kunnan toimintaterapia painottuu kaikissa ikäryhmissä toimintakyvyn arviointiin. Tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot ovat mahdollisia. Pidemmässä terapiatarpeessa laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä lääkärin kanssa ja sen mukaan haetaan Kelan toimintaterapiaa tai kunnan maksusitoumusta yksityiselle palveluntuottajalle.

Toimintaterapiaan tullaan aina terveydenhuollon lähetteellä. Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille neuvolan kautta, koululaiset kouluterveydenhuollon kautta, aikuiset asiakassuhteensa mukaan lääkärin, fysioterapeutin, terveydenhoitajan, psykologin tai mielenterveystoimiston kautta sekä ikäihmiset lisäksi myös kotihoidon kautta. Käyntimaksu 10,20 € veloitetaan yli 18-vuotiailta.

Toimitila terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa vastaanottokäytävällä. Osoite Sairaalantie 2, Kittilä. 

Toimivaa arkea!

Ota yhteyttä