Viranhaltijapäätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Morenia Oy, Mieliövaara

Tulostettava sivu
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Ympäristösihteeri on 21.5.2013 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Morenia Oy murskaa maa-ainesta Mieliövaaran kallioalueella Kittilässä Valtion metsämaat (Raattaman) kylässä sijaitsevalla tilalla Kittilän valtionmaa I (261–893-10-1). Murskaus tehdään viikkojen 28–29 aikana. Murskausaika on maanantaista perjantaihin 24 h/vrk.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (24.6.2013 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 21.5.2013
YMPÄRISTÖSIHTEERI
 

Sivua päivitetty: 
27.6.2013