Lomakkeet

Tulostettava sivuSend by email

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitset maksuttoman Adobe Reader-ohjelman, jonka voit ladata tästä. Doc-tiedostojen lukemiseen ja tulostamiseen tarvitset Microsoft Office Wordin tai ilmaisen Word Viewerin jonka voit ladata tästä.

Kittilän kunnan lomakkeita uusitaan vuoden 2015 aikana. Uudet lomakkeet on mahdollista täyttää Adobe Readerilla ja tulostaa täytettynä allekirjoitusta varten. Lomakkeet on mahdollista myös tulostaa ja täyttää käsin. Doc-muotoisista Word-lomakkeista luovutaan tämän uudistuksen myötä.
 

Asuntotoimisto

Hae vuokra-asuntoa Asuntohakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
Irtisano vuokra-asunto Irtisanomisilmoitus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

Hallinto-osasto

Työnantaja: Hae kesätyöntekijää ja työnantajan kuntatukea nuoren työllistämiseen Kuntatuki työnantajalle/nuorten kesätyöt hakemus 2017 (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
Nuori: Hae kesätyöpaikkaa Nuorten kesätyöhakemus 2017 (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

Kideve Elinkeinopalvelut

Kyläyhdistysten avustus (toimistokulut ja www-sivut)  Toiminta-avustushakemus (pdf, 92 kt)

Ohje toiminta-avustuksen täyttämiseen ja pykälä www-avustuspäätöksestä (pdf, 54 kt)

 

Maaseutuelinkeinot

Maa- ja metsätalousministeriön lomakkeet  (Suomi.fi -palvelussa)
Maatalous- ja kotieläimet -lomakkeita  (Suomi.fi -palvelussa)
Eläinten pito ja hyvinvointi (linkki Elintarvikeviraston sivuille Evira.fi)
Tulvavahingot (linkki MAVI:n sivuille )

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sähköinen tietojärjestelmä Daisy
Lapsen varhaiskasvatuspaikan hakeminen Päivähoitohakemus (tulostettava pdf-lomake)
Liite hakemukseen: Tuloselvitys- ja palvelutarvelomake Tuloselvitys ja palvelutarve (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake), lisäksi tarvittaessa: porotalouden tuloslaskelma poronhoitovuodelta POMU (pdf) (tulosta ja täytä käsin) POMU (excel) (voit täyttää ensin lomakkeen excel-ohjelmalla ja tulostaa täytettynä)

Lapsen erityisruokavaliosta ilmoittaminen Erityisruokavaliolomake (tulostettava, käsin täytettävä lomake)
Ohje: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen tarvittavat liitteet 1.3.2017 alkaen
Tiedote: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
 

 

Sivistystoimi

Peruskouluun ilmoittautuminenPeruskouluun ilmoittautuminen (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja esikoululaisen hakemus päivähoitoon, Esiopetukseen ilmoittautuminen ja esikoululaisen hakemus päivähoitoon (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintahakemus,  Ilmoittautuminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

 

Kulttuuriyhdistysten ja kyläyhdistysten kulttuuritoiminta-avustukset
Avustushakemus kulttuuritoimelle (pdf, 91 kt) 
Kulttuuritoimen avustusten myöntämisperusteet (pdf, 89 kt)

 

Avustukset nuorisojärjestöille Nuorisotoimen avustushakemus (pdf, 443 kt)
Liite hakemukseen, avustuserittely Liite, avustuserittely (pdf, 133 kt)
Avustukset nuorten vapaille toimintaryhmille Nuorten vapaat toimintaryhmät -avustushakemus (pdf,131 kt)

 

Urheiluseurojen toiminta-avustukset, avustushakemus/seuratietolomake (pdf, 8 kt)
Ohjeet urheiluseurojen toiminta-avustuksiin, avustusohjeet (pdf, 17 kt)

 

KLL:n mestaruuskilpailuihin osallistuvien urheilijoiden urheilija-avustussäännöt, urheilija-avustussäännöt

Sivukylien latuavustus, LATUAVUSTUSHAKEMUS / ajopäiväkirja

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lastensuojeluilmoitus, lomake sivuilta www.sosiaaliportti.fi. Täytä ja tulosta lomake ja lähetä osoitteeseen Kittilän kunta, Lastensuojelu, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai tallenna lomake täytettynä ja lähetä se sähköpostitse sosiaalityöntekijälle (yhteystiedot löytyvät sivulta Lastensuojelu)

Toimeentulotukihakemus, Toimeentulotukihakemus (pdf)

Hakemus palveluasumiseen Hakemus palveluasumiseen (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake, sisältää myös viranomaisen täytettävän osion)

Hakemus lyhytaikaiseen hoitoon, Hakemus lyhytaikaiseen hoitoon (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Hakemus kotihoitoonHakemus kotihoitoon (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Palvelusetelihakemus siivouspalvelun ostoa varten, Palvelusetelihakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Kotihoidon palvelusetelihakemus kotihoidon palvelujen ostoa varten, Kotihoidon palvelusetelihakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Hoitotarvikehakemus, Hoitotarvikehakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Turvapuhelinhakemus, Turvapuhelin / Hälytyslaitehakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Ateriapalveluhakemus Ateriapalveluhakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Ikäihmisten päivätoiminta, Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus, Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus, Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Henkilökohtaisen avun hakemus, Henkilökohtaisen avun hakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Omaishoidon tuen hakemus, Omaishoidon tuen hakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Asianomaisen tiedonsaantipyyntö, Asianomaisen tiedonsaantpyyntö (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon lomakkeet (Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, kuluttajaturvallisuuslaki, tupakkalaki ja eläimiä koskevat asiat) löytyvät sivulta www.tunturilapinyth.fi

 

Terveyskeskus

Ilmoitus terveysaseman valinnasta lomake (tulostettava pdf-lomake) (80 kt)

Tiedote 1.1.2014: Potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajenee

 

Tekninen osasto

Yksityisteiden aurausavustushakemus, hakuaika kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä
Aurausavustushakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Teiden kesähoitoavustushakemus, hakuaika kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä 
Kesähoitoavustushakemus  (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Vesikaivon rakentamisavustushakemus Vesikaivoavustushakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennuslupahakemus (Suomi.fi)

Rakennushankeilmoitus RH1 (Suomi.fi)

Asuinhuoneistot RH2 (Suomi.fi)

Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemus (Suomi.fi)

Muita rakennusvalvonnan lomakkeita (Suomi.fi)

Selvitys naapurin kuulemisesta

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi

Jatkoaikahakemus

Jätevesijärjestelmä suunnitelma

Jätevesiselvityskaavake (pdf)
Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja ilmoitukset

 

Sivua päivitetty: 
27.4.2017